Dla syndyków

There are no translations available.

Andrzej Sondej Sp. z o. o. służy swoim wieloletnim doświadczeniem Tymczasowym Nadzorcom Sądowym, Zarządcom Przymusowym, Nadzorcom Sądowym i Syndykom.

Pomagamy w sporządzaniu spisów składników mas upadłości, sporządzaniu preliminarzy i planów postępowań upadłościowych, sporządzaniu list wierzytelności, odrębnych, częściowych i ostatecznych planów podziałów. O postępowaniach o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnych wiemy prawie wszystko.

Współpracujący z nami archiwiści i rzeczoznawcy majątkowi sporządzą wszelkie obmiary, kosztorysy, operaty szacunkowe i wyceny.

Oferujemy również pomoc przy zarządzaniu upadłymi przedsiębiorstwami w trakcie postępowania z możliwością zawarcia układu i przy wygaszaniu działalności w opcji upadłości obejmującej likwidację majątku. Monitorujemy poziom kosztów, rentowność, przepływy finansowe i towarowe z uwzględnieniem rygorów wynikających z zapisów prawa upadłościowego i naprawczego. Pomagamy w postępowaniach sądowych prowadzonymi poza granicami m.in. w Niemczech, Francji i Hiszpanii o zapłatę należności, zagranicznych postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych. W imieniu syndyków sporządzamy również zgłoszenia wierzytelności i pomagamy w zbyciu wierzytelności nieściągalnych.

W przypadku kłopotów bronimy skutecznie syndyków przed roszczeniami odszkodowawczymi m.in. wszelkich wierzycieli.

Aktualności

Odznaczenie od Prezydenta RP

„Krzyżem Wolności i Solidarności“ za zasługi dla Polski - nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego - uhonorowany został prezes naszej spółki – Andrzej Sondej. Uroczystość odbyła się w marcu 2015 r. w Instytucie Pamięci Naro...

Read more

Pozbądź się długów, komorników i windykatorów.

Sądowe umorzenie długów osób fizycznych to cel Nowej Upadłości Konsumenckiej. Z nowym rokiem każda zadłużona osoba, nawet nie mająca majątku będzie mogła pozbyć się długów. Sądy ze względów humanitarnych będą dokonywały oddłużenia Polaków. Także osob...

Read more

Prezes – Prodziekanem Krajowej Izby Syndyków

  Miło nam poinformować, iż prezes spółki. Andrzej Sondej wybrany został przez Zjazd Krajowy Delegatów prodziekanem Krajowej Izby Syndyków – samorządu zawodowego syndyków licencjonowanych.

Read more