Odznaczenie od Prezydenta RP

There are no translations available.

„Krzyżem Wolności i Solidarności“ za zasługi dla Polski - nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego - uhonorowany został prezes naszej spółki – Andrzej Sondej.

Uroczystość odbyła się w marcu 2015 r. w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie.

Krzyż Wolności i Solidarności (odpowiednik przedwojennego Krzyża Niepodległości) przyznawany jest działaczom opozycji antykoministycznej, którzy w okresie do 1989 r. wydatnie  przyczynili się do odzyskania wolności i demokracji w Polsce. Pan Andrzej Sondej aktywnie uczestniczył w działaniach struktur regionalnych i krajowych Konfederacji Polski Niepodległej.

Pozbądź się długów, komorników i windykatorów.

There are no translations available.

Sądowe umorzenie długów osób fizycznych to cel Nowej Upadłości Konsumenckiej. Z nowym rokiem każda zadłużona osoba, nawet nie mająca majątku będzie mogła pozbyć się długów. Sądy ze względów humanitarnych będą dokonywały oddłużenia Polaków. Także osoby, które nie radzą sobie ze spłatą rat kredytowych będą mogły - przy udziale sądu - na nowo ustalać terminy i warunki płatności. Pozbądź się długów, komornika i windykatorów.

Prezes – Prodziekanem Krajowej Izby Syndyków

There are no translations available.

 

Miło nam poinformować, iż prezes spółki. Andrzej Sondej wybrany został przez Zjazd Krajowy Delegatów prodziekanem Krajowej Izby Syndyków – samorządu zawodowego syndyków licencjonowanych.

Definicja upadłości

There are no translations available.

Upadłość (potocznie bankructwo) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się od egzekucji syngularnej prowadzonej przez niektórych tylko wierzycieli i tylko z poszczególnych składników majątku dłużnika. Trzecim w systematyce rodzajem egzekucji sądowej (wprowadzonym do procedury cywilnej w 2005 roku) jest egzekucja generalna w trybie art. 10641 i nast. kpc tj. egzekucja przez zarząd przymusowy. Egzekucja generalna lokuje się niejako pomiędzy dwoma wcześniej wspomnianymi trybami egzekucji i posiada pewne cechy każdej z nich i tak np. egzekucja generalna obejmuje skutkami zajęcia wszystkie składniki majątku dłużnika tak jak w przypadku egzekucji uniwersalnej, lecz jest prowadzona nie na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika a jedynie na rzecz poszczególnych wierzycieli egzekwujących tj. posiadających tytuł wykonawczy czyli analogicznie jak w przypadku egzekucji syngularnej.

Read more...